Supermont.cz se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Supermont.cz a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Supermont.cz souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Supermont.cz shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Supermont.cz také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Supermont.cz. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Supermont.cz využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Supermont.cz.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Supermont.cz, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Supermont.cz nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Supermont.cz doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Supermont.cz, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Supermont.cz není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Supermont.cz a  mimo rodinu webů Supermont.cz.

Použítí osobních informací

Supermont.cz shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Supermont.cz  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Supermont.cz také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Supermont.cz a jeho částí. Supermont.cz vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Supermont.cz může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Supermont.cz a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Supermont.cz nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Supermont.cz udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Supermont.cz za účelem zjištění jaké služby Supermont.cz jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Supermont.cz jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Supermont.cz prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Supermont.cz se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Supermont.cz; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Supermont.cz nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Supermont.cz používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Supermont.cz pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Supermont.cz, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Supermont.cz nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Supermont.cz zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Supermont.cz uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Supermont.cz může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Supermont.cz vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Supermont.cz nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Supermont.cz vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Supermont.cz se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na info@supermont.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)